Nieuws

Logopedisten in Actie! 2018

Op dinsdag 25 september a.s. voeren de logopedisten uit onze praktijk  actie. Er zal dan een petitie aangeboden worden aan de vaste Kamercommissie van VWS om de waardering voor de logopedie te verbeteren.

De contracten en tarieven van logopedisten staan al meer dan vijf jaar onder druk. Daardoor staat ook de kwaliteit van logopedische zorg onder druk.

Met deze actie hopen de logopedisten dat bewindslieden en zorginkopers het belang gaan inzien van logopedische zorg voor alle leeftijden.

Voor de logopedisten is het belangrijk dat de logopedische zorg kwalitatief goed én goed bereikbaar blijft voor u.

Kunt u steunen?
Ja:
– door begrip voor het afzeggen van afspraken op 25 september aanstaande.
Ja:
– door de polissen van zorgverzekeraars kritisch te lezen.

Ja:

Door de facebookpagina logopedisten in actie te liken en te volgen.