Coaching

Systemisch Dialogisch Werken

In mijn werk met stotteren komen vaak thema’s aan bod zoals de sterke wens dat het stotteren verdwijnt en de angst voor de toekomst. Ook oordelen over wat er wel en niet mogelijk is in een leven met stotteren of broddelen komen vaak ter sprake.

Een systemisch – dialogische consult, is voor ieder die persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt wil nemen, om tot groei en verandering te komen.

Als alles wat erbij hoort een plek heeft, en we er zo mee in contact zijn, dat er we ermee in verbinding zijn en we er ons ook door ‚aangeraakt’ kunnen voelen, ontstaat iets nieuws, dat de bron is voor verandering. Als we zo in contact kunnen zijn, dan is beweging mogelijk, omdat alle aspecten zich gezien en gehoord voelen en een gelijkwaardige plek krijgen in het veld van relaties.

Eem systemisch dialogisch consult duurt een uur tot anderhalf uur.

Neem contact op voor meer informatie!

Kosten: 85,-  per uur