Stottertherapie kinderen

Doelgroep(en):
kinderen (2 – 7 jaar), kinderen (7 –12 jaar).

Stottertherapie 2 tot 7 jaar: Bij jonge kinderen tot 7 jaar bestaat de behandeling uit ouderbegeleiding om de directe omgeving van het kind zodanig aan te passen aan zijn of haar mogelijkheden, dat het kind vloeiend kan spreken.
Het kan ook zijn dat er direct met het kind gewerkt wordt om het stotteren ‘vloeiender’ te maken of om het vloeiend spreken te trainen. Er wordt gewerkt volgens het Demands&Capacities Model van Starkweather en volgens het Lidcombe Programma. We werken overwegend in spelvorm. Ook worden bijkomende problemen in de spraak, taal, mondmotoriek en reflexintegratie behandeld als dat nodig is. Soms kan het nodig zijn om de deskundigheid van een orthopedagoog/psycholoog of een speltherapeut of een kinderfysiotherapeut in te schakelen. Het is fijn dat die op locatie aanwezig zijn.

Klik hier voor de Screeningslijst voor Stotteren

Stottertherapie basisschool:
Bij wat oudere schoolkinderen kijken we eerst wat er moeilijk gaat in het spreken. Samen met de ouders en als het nodig is de leerkracht, gaan we bedenken wat er veranderd moet worden aan stotteren om je vrij te voelen met spreken. We gaan eerst het stotteren onderzoeken en leren begrijpen hoe het in elkaar zit. Wat zou kunnen helpen om gemakkelijker te praten. Hoe kun je rustig blijven als mensen iets zeggen over je stotteren of je nadoen? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn sociale vaardigheden die je kunt gebruiken? Durf jij een spreekbeurt te geven over stotteren? Aan het eind kun jij allerlei dingen doen om gemakkelijk te spreken wanneer jij dat belangrijk vindt.

Lees het bericht van Tim, die bij mij stottertherapie volgde en zijn verhaal in Kidsweek: