TOEPASSING VAN DE TARIEVEN

  1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist.
  2. Als er geen behandeling na het onderzoek volgt, dan kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
  3. Daarnaast kan de logopedist een groepsbehandeling geven, bijvoorbeeld in de vorm van een groepsbehandeling stotteren. Dit wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.
  4. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, bijvoorbeeld de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.Uurtarief is gebaseerd op de NZA tarieven 2015 en bedraagt: €80,10 per uur.
  5. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, bijvoorbeeld de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden. Uurtarief is gebaseerd op de NZA tarieven 2015 en bedraagt: €80,10 per uur.
  6. De uittoeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief voor een normale zitting. De uittoeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Deze behandeling vindt plaats op indicatie van de arts mits de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.Voor een overzicht van de tarieven logopedie 2017 klik hier.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief €30,-. U moet dan de kosten voor de logopedische behandeling zelf betalen van de verzuimde afspraak.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.