DIRECT AANMELDEN

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Klik hier voor het privacyreglement van onze praktijk.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar.
Ook kunt u een e-mail sturen naar praktijk@stottertherapie-nijmegen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk. Telefoon: 06 306 926 02.

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons aanmelden. U kunt dan een verwijzing bij uw huisarts aanvragen, waarna u zo snel mogelijk een afspraak kunt inplannen.

Onze praktijk werkt met directe toegankelijkheid zodat u ook zonder verwijzing terecht kan. Dat is onder twee voorwaarden:
1. U (of uw kind) bent NIET verzekerd bij CZ, Just, OHRA, Nationale Nederlanden  en
2. U (of uw kind) heeft geen tweede medische diagnose naast het stotteren of broddelen.

Voor de eerste afspraak dient u een zorgpasje en legitimatiebewijs mee te brengen. Op deze eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. In de afspraken daarna wordt waar nodig onderzoek gedaan en bekeken of behandeling nodig is. Samen met u bespreken wij vervolgens hoe het behandeltraject eruit gaat zien.

Logopedie zit in het basispakket van de  zorgverzekeraars en wordt voor zowel kinderen als volwassenen (met in achtneming van het eigen risico) vergoed. Voor 2023 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Tarieven per 01-01-2023:  

Verzuim tarief logopedie: €30,-
Verzuim tarief stottertherapie: €60,-