PRAKTIJK-AFSPRAKEN

Praktijk-afspraken:

  1. wij stellen het erg op prijs als u aanwezig bent bij de behandeling van uw kind, op deze manier verloopt het behandelproces effectiever.
  2. als u vragen heeft of iets wilt bespreken vragen wij om dit aan het begin even te melden. Dit voorkomt uitlopen van de behandeling.
  3. indien u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Wij brengen deze afspraak dan niet in rekening.
  4. zegt u de afspraak te laat of niet af dan ontvangt u een verzuimrekening. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekering.
  5. wilt u, bij verhindering, altijd contact met ons opnemen voor een nieuwe afspraak.
  6. veranderingen in uw persoonlijke gegevens of zorgverzekering dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

Vergoeding van de behandeling: Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar wordt alle logopedische zorg volledig vergoed. Volwassenen moeten eerst het (wettelijk verplicht) eigen risico gebruiken. Er is verder geen eigen bijdrage.

Onze praktijk heeft contracten getekend met alle zorgverzekeraars. De rekeningen voor de behandelingen worden rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld. Mocht u, om welke reden ook, buiten de verzekering vallen of zelf willen betalen dan kunt u dit vooraf aangeven en krijgt u van ons maandelijks een rekening. Ook verzuimfacturen dient u zelf te betalen.