Stottertherapie

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. De eerste symptomen worden meestal waargenomen in de kindertijd, wanneer een kind in zinnen gaat spreken. Stotteren kan uitgroeien tot een communicatieprobleem dat de sociale ontwikkeling en het persoonlijk welbevinden ernstig kan belemmeren. Bij mensen die vanaf kind af aan stotteren of broddelen verloopt de aansturing van de spraakbeweging vanuit de hersenen anders en niet altijd direct goed. Deze mistiming van de spraakbewegingen kan herhalen, verlengen en blokkeren van klanken veroorzaken. Wanneer mensen die stotteren proberen de onvloeiendheden te verbergen of tegen te houden, geeft dat extra spanning en beïnvloedt dat ook de gedachten, emoties en de interactie met de luisteraar.

Stottertherapie:

Stottertherapeuten erkend door de NVST werken volgens de richtlijn Stotteren en aan alle facetten van het communiceren:

  • Het aanleren van gemakkelijker en vloeiender spreken
  • De moed hebben om in alle situaties vrijuit te spreken
  • Rust en ontspanning voelen in de communicatie